Daňová evidence

Zpracování dokladů:

18,- Kč / položku

Cena zahrnuje:

 • vedení Peněžního deníku
 • vedení Knihy pohledávek
 • vedení Knihy zavazků
 • evidenci drobného hmotého majetku
 • karty dlouhodobého hmotného majetku

 

Daňové přiznání fyzických osob:

1.400,- Kč

Cena zahrnuje:

 • zpracování daňového přiznání
 • uzávěrku
 • přehledy 
 •  odevzdání na úřady

Mzdy

 

130,- až 230,- Kč / na zaměstnance

Cena zahrnuje:

 • přihlášky, odhlášky na OSSZ a ZP
 • výpočet mezd
 • měsíční přehledy na OSSZ a ZP
 • mzdové listy
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • zastupování na kontrolách u OSSZ a ZP

Podvojné účetnictví

Zpracování dokladů:

26,- Kč / položku

Cena zahrnuje:

 • vedení Hlavní knihy
 • vedení vystavených faktur
 • vedení přijatých faktur
 • evidenci drobného hmotého majetku
 • karty dlouhodobého hmotného majetku

 

Daňové přiznání právnických os.:

3.500,- Kč

Cena zahrnuje:

 • zpracování daňového přiznání
 • uzávěrku
 • přílohy
 • odevzdání na úřady

Ostatní služby

 

380,- Kč / na hodinu