Kontrolní hlášení

11.01.2016 00:00
Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nahrazuje jen původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno poze elektronicky.