Archiv článků

Kontrolní hlášení

11.01.2016 00:00
Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nahrazuje jen původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. ...

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

17.01.2015 13:17
Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů. Více informací naleznete zde.

Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty

02.01.2015 09:05
S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání...

PF 2015

20.12.2014 15:20
Děkujeme všem našim obchodním partnerům za dosavadní spolupráci. Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015.  

Srážková daň

09.01.2014 22:14
Srážková daň od 1. 1. 2014 se použije jen u dohod o provedení práce do 10.000,- Kč (dříve do 5.000,- Kč), pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení. Fyzická osoba se může rozhodnout, zda si srážkovou daň zúčtuje. Musí tak učinit sám v daňovém přiznání fyzických osob.

Daň z nabytí nemovitých věcí

11.10.2013 00:00
V případě koupě nebo směny nemovité věci je a bude nadále poplatníkem prodávající, nikoli kupující. Kupující bude v těchto případech stejně jako dnes ručitelem. Poplatníkem může být kupující pokud se tak smluvní strany dohodnou a ručení se neuplatní.

Povodně 2013

21.06.2013 00:00
Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav 2013) rozhodl ministr financí zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s...

Nespolehlivý plátce

30.04.2013 00:00
 K datu 16. května 2013 bude v Registru plátců DPH označen příznakem "nespolehlivý" první plátce DPH.

Poslední den k podání daňového přiznání k dani z příjmů je 2. 4. 2013

18.03.2013 00:00
Poslední den k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2012 je úterý 2. 4. 2013

Povinnost oznámení bankovních účtů do 28.2.2013

23.01.2013 22:33
Plátci DPH jsou povinni sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny na adrese www.daneelektronicky.cz Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>